advokátní kancelář
Zaměření kanceláře
Odměna advokáta
Náš tým

Advokátní kancelář Brno

tym

Odborný kolektiv advokátní kanceláře poskytuje právní služby ve všech oblastech práva, které zahrnují především právo rodinné, obchodní právo, trestní právo a správní právo. Jedná se tedy o zavedenou advokátní kancelář, která se však stále a dynamicky rozvíjí. Její členové nabízející profesionální právní služby, zastupování fyzických a právnických osob před soudními, správními a jinými orgány. Nabízí profesionální a individuální přístup ke každému klientovi, spolehlivost, diskrétnost, kreativitu, rychlost a efektivnost. S ohledem na odborné zkušenosti a vysokou úroveň znalostí nabízíme právní služby splňující přísná měřítka při zachování cenové dostupnosti pro každého.

V rámci poskytování právních služeb spolupracujeme s mnoha prověřenými odborníky v České republice i zahraničí (exekuční úřady, daňoví a účetní poradci, patentoví zástupci, realitní makléři, dražebníci, notáři, arbitry, mediátory , znalci, překladateli a tlumočníky).

Štourač & Benešová - Advokátní kancelář Brno
Poskytujeme právní služby i jazyce anglickém, disponujeme externisty v jazyce italském a německém.

Advokátní kancelář

Štourač & Benešová - Advokátní kancelář Brno

Štourač & Benešová

Advokátní kancelář Brno

kancelář

Trestní právo

• Právní poradenství v oblasti trestního práva.
• Podávání kvalifikovaných trestních oznámení.
• Řádné a mimořádné opravné prostředky.
Zobrazit více informací »

Rodinné právo

• Zastupování v řízeních o rozvod manželství (sporná i nesporná).
• Předmanželské smlouvy.
• Přivolení soudu k právním úkonům nezletilých.
Zobrazit více informací »

Obchodní právo

• Organizace a řízení valných hromad.
• Sepsání právních rozborů a stanovisek.
• Obchodní závazkové vztahy.
Zobrazit více informací »